عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

مابرآن عهد که بستیم نشستیم

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

یابنت ولی الله یازینب بنت موسی بن جعفر

بانوی عزیز کاش طبعی داشتم تااززبان دل خود میگفتم برایتان اما برای عشق چه فرقی میکند مهم این است که زبان دلش راشاعر گفته است که:وقتی انیس لحظه تنها ئیم توی تنها دلیل این که من اینجائیم توئی

هنوز هم غریبی بانو هنوز هم هستد کسانی که ازمن نامت را  نسبت رامیپرسند خودتان بگویید برای غربتی این چنین پایانی هست؟

دلم خوش است به این  چند گیگابات  تاشاید بکاهم ازاین غربت هزارساله اما من که هستم بانو کافی است اشاره ای کنید .هرکس به زیارتتان آمده باشد میداند بادل زائرتان چه میکنید من چه بگویم بانو برای من همیشه عطر حرم امام رئوف راداشته اید .

گفته اند سه ساله ای پس ای رقیه موسی بن جعفر مددی..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۲۳:۳۶
م. رنجبر

دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است

جان را هوای از قفس تن پریدن است

از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است

دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم

باری علاج شکر گریبان دریدن است

شامم سیه تر است ز گیسوی سرکشت
خورشید من برآی که وقت دمیدن است

سوی تو این خلاصه گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است

بگرفت آب و رنگ زفیض حضور تو
هرگل دراین چمن که سزاوار دیدن است

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم
تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

آن را که لب به دام هوس گشت آشنا
روزی (امین) سزا لب حسرت گزیدن است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۲ ، ۰۰:۰۹
م. رنجبر

 

 عبارت اسلام امریکایی را بسیار شنیده ایم وگفته ایم وگفته اندولی شاید هرگزفکر نکرده ایم اسلام امریکایی واقعا چیست وچه تفاوتی بااسلام ناب دارد اصلا چرا اسلام آمریکایی؟؟هر کس فکر میکند آنچه او به نام اسلام میشناسد همان اسلام حقیقی است پس نیازبه تحقیق خواندن یا حتی پرسیدن درمورد اسلام ندارد اما شاید همین احمال  به ظاهر ساده موجب حسرتی شود که پایانی ندارد.

چه بهتر که اسلام نا ب راازاندیشه مردی وام بگیریم که پس از سالها عزت وخودباوری مسلمین رابه آنها با زگرداندو اسلام راحیاتی مجدد بخشید اسلام را باید ازاندیشه ورفتاراسانهای آزاده گرفت وگرنه بسیارند آنان که داعیه اسلام دا رند اما سردر آخور بیگانگان وبیچارتر از خودشان کسانی هستند که بدون تعقل وشناخت قرآن واهل بیت ازآنان پیروی میکنند

بحث های پیش رو سلسله مقالاتی است در جهت مرفی اسلام ناب از زبان امام خمینی که فراخور اوضاع اجتماعی وسیاسی وبه قدر بضاعت نویسنده بسط داده خواهد شد

معرفی اجمالی اسلام ناب واسلام آمریکائی

فرزندان عزیز جهادیم !به تنها چیزی که بایدفکرکنیداستواری پایه های اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) است اسلامی که غرب ودرراس آن  آمریکای جهان خواروشرق ودر راس آن شوروی جنایت کاررابه خاک مذلت خواهد نشاند.اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان ومظلومین وفقرای جهانند ودشمنان آن ملحدان وکافران وسرمایه داران وپول پرستانند.اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال وقدرت بی بهره بوده اندودشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر وقدرت مداران بازیگر ومقدس نمایان بی هنرند

 ادامه دارد اگرخدابخواهد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۲ ، ۲۳:۳۳
م. رنجبر