عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

مابرآن عهد که بستیم نشستیم

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

امروز جنگ حق وباطل،جنگ فقر وغنا،جنگ استضعاف واستکبار وجنگ پابرهنه ومرفهین بی درد شروع شده است.ومن دست وبازوی همه عزیزانی که درسراسرجهان کوله بارمبارزه راردوش گرفته اند وعزم جهاد درراه خدیا واعتلای عزت مسلمین رابردوش گرفته اندوعزم جهاد درراه خداواعتلای عزت مسلمین رانموده اند،می بوسم وسلام ودرودهای خلصانه خودرابه همه غنچه های آزادی وکمال نثارمیکنم وبه ملت عزیز ودلاور ایران هم عرض میکنم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۰
م. رنجبر

قابل توجه کسانی که همه ملت رابه جزخودشون بی سواد میدونن ومملکت راارث پدری

حرف مااین است که نه روحانی تنها،همه قشرها باید درسیاست دخالت بکنند.سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد یامال مجلس باشدیامال افراد خاص باشد،سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی که دریک کشوری میگذردازحیث اداره آن کشور،همه اهالی این کشور دراین معنا حق دارند.خانم ها حق دارنددرسیاست دخالت بکنند،تکلیف شان این است

اسلام ناب امام خمینی
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۷
م. رنجبر