عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

مابرآن عهد که بستیم نشستیم

۳ مطلب با موضوع «خواص بی خواص» ثبت شده است


خود عمار پنداری پدیده جدید سیاست بدون ولی فقیه.وقتی ولی فقیه در عمل فصل الخطاب برای خواص نباشدشاید در حرف خیلی از خواص بگویند اما درعمل هیچ .وقتی نظر ورای نفس خود رابر نظر ورای او مقدم میکنید.نتیجه اش  به حجاب رفتن دوباره آرمانهای انقلاب است.حجابی که همین خود عمارپنداریها باعثش بود والعان به جایی قبول اشتباه وتوبه هنوز بررای خود پافشاری می کنند

آیاازخودتان نمی پرسید چه شد ایرانی که قدرت اول منطقه بودوواسرائیل هر روز ازترس اوراتهدید به حمله نظامی میکرد؟

استقبال لبنانی هازاحمدی نژ رایادتان هست باآن شکوه وآن شعر زیبای خوش آمدید

دعای فرج درسازمان ملل وندای امتی که صدای مظلومان جهان بود. رئیس جمهوری که برای آرمان ها میجنگد نه برای دست بوسی کدخدا

کجایند خواصی که هر روز یکی ازآنها ندای وااسلاما وامحمدا و سر میداد.چرا العان به همه توهین وتحقیر به ملت ایران پاسخی نمیدهید؟؟؟

بدون ولی فقیه بودن یعنی وقتی آقا به احمدی نژاد میگویند انهایی که با شما مشکل دارند به خاطر تفکر شماست وانقلاب را به ریل اصلی برگرداندید بازهم خود عمار پندارها اورا منحرف  وضد ولی فقیه بدانند وآخرین جلسه هئیت دولت امام خامنه ای را توجیه کنند

بدون ولی فقیه بودن یعنی دیدار مشائی ونخست وزیر هند رابا یک تحلیل اب دوغ خیاری به پای درجه ماسونی او گذاشتن ولی دیدار ظریف ومرتاض هندی را به هیچ گرفتن

یعنی حضور مشائی در آن جشن کذایی راتوی بوق وکرنا کردن ولی مجوز وزارت ارشاد به خواننده زن واجرای کنسرت وسر در آوردن ازماهواره رازیر سیبیلی رد کردن

آقایان به داداسلام برسید.چه شده که یک نفر که درتفکرش هیچ انحرافی از خط امام ندیدم شد بزرگترین خطر ازصدر اسلام تا کنون ولی فتنه اکبر برای جایگاه ولی فقیه را نمیبینید؟؟؟

ملت ایران فهمیده شما نه دلتان به حال ملت سوخته نه به حال اسلام شما فقط نان به نرخ روز خورانی هستید که برای اربابتان کم نمگذارید

بدانید که وظیفه شما یاری ولیتان است که اگر ازاین امر کوتاهی منید خداوند شما را باامتی بهتر جایگزین میکن
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۲۳:۲۷
م. رنجبر

عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها.
هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!

این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا
هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!

این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش

هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!

این یکی در عمق دجله,آن یکی آنتالیا
هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!

این یکی با گازخردل, آن یکی با گاز پارس.
هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار
هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!

باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب
هر دو تا رفتند اما این کجا وآن کجا!

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک
هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا

عده ای بر تار شیطان میتنند چون عنکبوت.
عده ای بر حق وجاویدند اما این کجا و آن کجا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۳ ، ۲۲:۰۹
م. رنجبر

زمانه عجیبی است برخی مردمان امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را؟

میدانی چرا؟؟

امام گذشته راهر گونه بخواهند تفسیر میکنند ...اما امام حاضر را باید فرمان برد.....

(شهید سید مرتضی آوینی)

این است حکایت امروز بسیاری خواص ما.......

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۳۷
م. رنجبر