عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

این عصر راباید عصر خمینی نامید.امام خامنه ای

عصر خمینی

مابرآن عهد که بستیم نشستیم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

                شعور میچکد ازدست وپای آقای ...

                چه دلپذیر و متین حرف های آقای ...

                نوای بی خردی قول و فعل آن قبلی

                ستون عقل و خرد در نوای آقای ...

                فرشته ای بفرستاده حی لم یزلی

                بکن تو شکر دمادم خدای آقای ...

                سفر چو کرد به این شهر و آن دیار ببین

                عجب هوای تمیزی هوای آقای ...

                چه بی نظیر و چه زیباست دیدن رویش

                چه باشکوه و چه زیبا لقای آقای ...

                 به دست اوست کلیدی که هست نوشادر

                 شفای جامعه ای در دوای آقای ...

                 هر آن چه فقر و گرانیست مال قبلی هاست

                 رکود را ننویسی به پای آقای ...

                 مدیر ها چقدَر کیلویی عوض شده اند

                 نه با کلید که با داس های آقای ...

                 چه بی کلاس و سخیف است کاپشن پوشی

                 چه با کلاس و موقر قبای آقای ...

                 به کاهدان چه شبیه است بیت بی چیزان

                 پر است حوض و جکوزی سرای آقای ...

                 چو انتقاد گری رو شناسنامه بیار

                 مباد بانگ تو بیش از صدای آقای ...

                 چو فیس و واتس تو داری دگر مگوی تو نقد

                  برو و لایک بکن پیج های آقای ...

                  نگاه کن که چه زیبا نموده زندگیت

                سبد سبد،سبد مشک سای آقای
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۳ ، ۲۰:۴۱
م. رنجبر